warning snapchat youtube instagram facebook tune chevron Quotes
Vi rekommenderar

Att tänka på som säljare

Hästjurist Victoria Leinehed

Att tänka på som säljare

Att köparen företar en sedvanlig undersökning av hästen innan köpet är snarare en regel än ett undantag.

Lika viktigt är det dock att säljaren, även i eget intresse, är noggrann med att upplysa köparen om samtliga förhållanden hos hästen som kan antas inverka på köpet. En köpare har nämligen inte rätt att vid ett senare tillfälle åberopa en omständighet han eller hon känt till vid köpet; det vill säga har säljaren upplyst köparen om att hästen har en pålagring kan köparen med framgång inte reklamera hästen med hänvisning till den pålagringen.


Att berätta om hästens skadehistorik eller aktuell problematik hos hästen är typiskt sett sådana uppgifter en säljare bör upplysa om innan köpet fullbordas; även om uppgifterna inte framkommer vid undersökningstillfället.

Med vänlig hälsning,

Victoria Leinehed

Kommentarer