warning snapchat youtube instagram facebook tune chevron Quotes
Vi rekommenderar

Dolda fel

Hästjurist Victoria Leinehed

Dolda fel

Visste ni att en säljare kan behöva ansvara för dolda fel hos en häst trots att han eller hon friskrivit sig?

En friskrivning av aktuellt slag innebär att säljaren frånsagt sig ansvar för fel hos hästen även om felet är dolt. Om hästen är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till hästens pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta är hästen, trots reservationen för dolda fel, att anse som felaktig.

Är konsumentköplagen tillämplig har lagstiftaren uppställt ett lägre krav vad avser hästens skick vilket medför att det är svårare för en näringsidkare att med framgång friskriva sig från dolda fel.

Varmt välkommen att kontakta mig för fler frågor gällande dolda fel.

Med vänlig hälsning,

Victoria Leinehed

Kommentarer