warning snapchat youtube instagram facebook tune chevron Quotes
Vi rekommenderar

En lyckad hästaffär börjar med en bra annons

Hästjurist Victoria Leinehed

En lyckad hästaffär börjar med en bra annons

Är det möjligt att på förhand minska risken för att en tvist ska uppstå i samband med ett hästköp? Vad har i så fall hästannonsen för betydelse i sammanhanget?

Att skapa förutsättningar för ett lyckat hästköp redan i ett tidigt skede ökar chanserna för en lyckad hästaffär och minskar på motsvarande vis risken för att en tvist ska uppstå.

I min yrkesroll som hästjurist företräder jag både köpare och säljare i hästrelaterade tvistemål. Min erfarenhet är att en process i domstol ofta är känslosam, utdragen och påfrestande. Det gäller även den part som anser att hon eller han har rätt i sakfrågan. Att hästen blir lidande i sammanhanget är ett faktum.

Syftet med inlägget är att lyfta fram några av de detaljer som är centrala att ha med sig när det kommer till just annonseringen.

 

Var ärlig i annonsbeskrivningen

Stämmer hästen inte överens med uppgifterna i annonsen kan köparen hävda att hästen är felaktig. Att noggrant se över vilka uppgifter som anges i annonsen är därför särskilt viktigt.

Det ligger i båda parters – inte minst i hästens – intresse att affären blir så bra som möjligt, därför är det viktigt att säljaren är uppriktig och ärlig i sin annonsbeskrivning. Vet säljaren med sig att hästen har vissa egenheter ska dessa framgå av annonsen.

Visar det sig efter köpet att hästen har ett invant beteende att skena och säljaren känt till detta finns en stor risk att köparen tycker (och har rätt i) att hästen är felaktig om beteendet inte framgår av annonstexten eller senare upplysningar från säljarens sida. Att medvetet undanhålla relevant fakta om hästen kan därför få stora konsekvenser.

 

Spara tid och besvär genom att vara tydlig i annonsen

Det är naturligtvis så att hästens framträdande egenskaper, egenheter och hälsostatus även ska anges i köpekontraktet. Att upplysa om dessa omständigheter i ett tidigt skede underlättar dock för köparen att på förhand avgöra om den aktuella hästen verkligen är av intresse.  På så vis sparar man både tid och besvär som en onödig provridning annars föranleder. 

 

Vilken information om hästen ska framgå av annonsen?

Hästens namn, ålder, härstamning, kön och mankhöjd är uppgifter som inledningsvis bör anges i en hästannons. Dessa uppgifter ger köparen en konkret och objektiv bild av hästen. Uppgifterna ger även köparen möjlighet att på egen hand ta reda på information om hästen via tävlingsdatabasen eller via eventuella tidigare ägare.

”Beskrivning av hästen” är en vanligt förekommande rubrik i en annonsmall. I syfte att underlätta för säljaren att formulera sig är det bra att dela upp stycket med ett fåtal underrubriker såsom

·       hästens temperament och framträdande egenskaper

·       hästens utbildningsnivå

·       användningsområde

·       hästens hälsostatus

Genom att dela upp stycket minimeras risken att säljaren av misstag utelämnar betydelsefull information om hästen, samtidigt förhindrar underrubrikerna att säljaren framför ovidkommande eller överflödiga uppgifter.

Jag vill återigen poängtera vikten av att informationen i annonsen stämmer överens med verkligheten. Säljaren bör därför fullständigt avstå från att göra utfästelser som inte stämmer. Uppger säljaren att hästen är enkel att sko, lasta och klippa ska köparen kunna utgå från att uppgiften är korrekt utan en närmare undersökning av påståendet. 

 

Se upp för generaliseringar

Uttryck såsom ”kan ridas av alla” eller ”hoppar allt du styr på” syns ofta i hästannonser. Att hästen fungerat hos säljaren ett visst sätt garanterar inte att hästen fungerar på samma sätt hos köparen. Hästen är till sin natur föränderlig och kan komma att påverkas av yttre omständigheter såsom miljö- och ryttarbyten. Att hästen ändrar beteende hos köparen föranleder nödvändigtvis inte att hästen är felaktig. Hästens beteende kan likväl vara ryttarrelaterat, vilket säljaren inte kan hållas ansvarig för.

 

Bilder och filmer

Att komplettera annonsen med bilder och filmer avseende hästen är snarare en regel än ett undantag. En enkel riktlinje i det sammanhanget är att publicera bild och film som sannolikt motsvarar köparens förväntningar. Det gynnar inte försäljningen att manipulera en bild, se till att hästen blåser upp sig eller att ta bilder ur en viss vinkel. Detta resulterar ofta i att köparen blir besviken vid provridningen vilket antagligen påverkar viljan att ingå köpet. Syftet med en annons måste trots allt vara att en affär ska bli av och att affären blir så bra som möjligt för samtliga parter.

 

Välj bort det här

Har säljaren klippt filmen efter varje hoppsprång kan det finnas en anledning till det. Köparen bör alltid se till att få en fullständig och oredigerad film av hästen. Att exempelvis dölja olater som uppstår efter ett hinder kan överraska köparen om dessa uppdagas vid en provridning eller ännu värre; efter köpet. Har säljaren medvetet undanhållit information om hästens beteende i en sådan situation riskerar säljaren att hållas ansvarig för detta. Filmklipp med hög musik är heller inte att föredra eftersom köparens möjlighet att upptäcka potentiella ljud av betydelse såsom att hästen hostar, slår i bommar, struppiper eller är orimligt andfådd begränsas.

 

Ta hjälp av Hästlyckas annonsverktyg

I samarbete med Hästlycka har jag utifrån ovannämnda råd sett över och justerat Hästlyckas annonsverktyg. Förhoppningen att göra det enklare för säljaren att beskriva hästen och på motsvarande vis underlätta för köparen att hitta rätt häst. Annonsverktyget finner ni via följande länk https://hastlycka.se/annonser/skapa

Många tvister kan undvikas genom att tillämpa dessa rätt enkla råd. Att sälja och köpa häst ska vara lustfyllt och positivt; framför allt ska vi göra vårt yttersta för att inte hästen ska komma i kläm. Lycka till!

Kommentarer