warning snapchat youtube instagram facebook tune
Friends of Hästlycka

FA-Trailer brandsäkrar nu ALLA hästlastbilar med Fogmaker!

Hästlycka.se

FA-Trailer brandsäkrar nu ALLA hästlastbilar med Fogmaker!

Fa-Trailer i Mariestad har idag ensamrätt när det gäller Fogmakers automatiska branddetekterings och brandbekämpnings System. Du kan få systemet direkt i din nya STX bil eller eftermonterad i de flesta andra bilar på marknaden.

Sedan1995 har Fogmaker Intenational AB utvecklat, tillverkat och marknadsfört brandskyddssytem för motorrum. Man har installerat sitt system i över 184 000 motorfordon världen över. Brandskydds System har en unik släckningsprestanda eftersom det både svalnar och svälter elden på syre, samtidigt som skum förhindrar branden från att åter antändas. Då systemet är helt mekaniskt både för detektering och bekämpning, så kan du vara trygg i att allt sker sekundsnabbt om behovet uppstår.En liter vatten omvandlas till 1700 liter vattendimma så även med en liten vattentank utvecklas tillräckligt stor mängd dimma för att bekämpa även större motorbränder. Kyleffekten med hjälp av vattendimma är enastående med en temperaturförlust på cirka 700 grader C inom 10 sekunder. En minskning av syrehalten inträffar också på grund av att vattenångan expanderar när vatten förångas till vattenånga. För att förhindra att bränslet återanvänds tillsätts en liten mängd skum.

Vill du brandsäkra ditt fordon med Fogmaker kontaktar du FA-Trailer i Mariestad!

Läs med på FA_trailers hemsida >>

Detta inlägg är ett samarbete mellan Hästlycka och FA-trailer

Kommentarer