warning snapchat youtube instagram facebook tune

Hållbar ridsport

Jannica Wadell

Hållbar ridsport

”En hållbar utveckling tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov”

Hört uttrycket ”hållbar utveckling” förut? 

Något du funderat på? Vad innebär det för dig?

Själv funderar jag MYCKET på vad det innebär för ridsporten!?

För mig finns det flera delar:

- Gedigen Ridutbildning av Utbildade Ridlärare/Tränare

- Ökad kunskap/förståelse om hur vi på BÄSTA sätt kan stärka våra hästar fysiskt/psykiskt

- Utbildning av våra hästar bör ske av erfarna ryttare 

- Återbruk av utrustning & kläder för att minska överkonsumtionen

- Att vi behandlar våra hästar med respekt & kan stå för våra ageranden gentemot omvärlden som ständigt bevakar oss

- Använda klimatsmarta lösningar i stallar & på anläggningar

- Utbilda & anställa fler hovslagare & veterinärer 

Lameness Locator, Husaby Hästklinik

Jag tänkte skriva om delarna var & en för sig. Vilken vill ni att jag börjar med??

 

 

Kommentarer

Vill du blogga på Hästlycka?

Har du en talang för skrift, bild eller video? Älskar du hästar och ridning? Då kanske du är nästa bloggare på Hästlycka!